It's never
a simple box . . .
Při výrobě krytování klademe velký důraz na detail zpracování, tak abychom splnili veškeré estetické, funkční a bezpečnostní nároky našeho zákazníka.
společnost

Metal Housing

MET­AL HOUS­ING s.r.o. je mod­erní stro­jíren­ská společnost s dlou­ho­le­tou tradicí, která se zabývá vývo­jem, kon­strukcí a násled­nou kom­plexní výrobou pro­duk­tů a kom­po­nen­tů z oce­li, nerezu a hliníku. Naše nej­mod­ernější tech­no­log­ické vybavení a kval­i­fiko­vaní pra­cov­ní­ci uspoko­jí i ty nejnáročnější zákazníky. K hlavním pro­duk­tům společnos­ti patří výro­ba a mon­táž desig­nového kry­tování strojů. 

Hlavní strate­gií společnos­ti je co nejvyšší kvali­ta a kom­plexnost výro­by a služeb, tak aby­chom přis­pí­vali k trvalé­mu růs­tu a úspěchu našich zákazníků.

Zpravidla se zákazníkem úzce spolupracujeme již ve fázi vývoje kapotáže. Náš tým zkušených konstruktérů a technologů pracuje na tom, aby výsledek splnil očekávání zákazníka. Návrh výrobků a přípravu výroby usnadní naše vizualizace ve 3D, nabízíme ale i výrobu prototypů.
služby
certifikace

Společnost METAL HOUSING s.r.o. má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle normy ISO 9001 a environmentální management dle normy ISO 14001. Oba tyto managementy stanovují způsoby řízení firmy, které jsou následně zohledňovány při všech činnostech a vedou trvalé zlepšování všech procesů a životního prostředí. Dle toho můžeme neustále zákazníkům nabízet inovativní technická řešení. V souladu se strategií kvality společnosti byl zaveden systém procesu svařování dle normy ISO 3834-2.

V rámci zavedených systému managementu kvality se společnost zaměřuje na neustálé zlepšování s cílem vyšší produktivity a zkracování termínů dodání.

kariéra

Naši zaměstnanci - v centru našeho úspěchu.

Ve společnosti METAL HOUSING s.r.o. pracujete s lidmi, kteří jsou nadšení prací a jsou vždy připraveni rozvíjet sebe a svou společnost. Pokud máte nadšení pro svou profesi a jste motivováni k tomu, abyste náš tým posunuli vpřed svou přítomností a vidíte svou budoucnost ve vzrušujících projektech? Pak se těšíme na Vás!

Výroba krytování strojů patří k našim základním činnostem.


reference
7
IMG 7969
Vertikalni obrabeci centrum mcfv 1260 detail original
IMG 7398
IMG 5222
IMG 3215 2
IMG 25031